NICOLAS SCHÖFFER GYŰJTEMÉNY, KALOCSA

Pályázatok 2022

A Nemzeti Kulturális Alapprogram NKA Múzeumok kollégiuma pályázata (Altéma: 209106 Pályázati azonosító: 209106/00082) Pályázati téma: A Kalocsai Városi Képzőművészeti Gyűjteményt bemutató időszaki kiállítássorozat

Az NKA pályázat keretében valósult meg a Kalocsa Art 2022 kiállítás és a kiállítást kísérő katalógus. A Városi Képzőművészeti Gyűjtemény bemutatására tárlatvezetéseket szervezünk a Kalocsai Képtárban. A pályázatból megvalósuló kiállítássorozat következő eleme a Városi Képzőművészeti Gyűjtemény raktárban elhelyezett, a nagyközönség számára nem látható modern kollekciója lesz. A kiállítás a Nicolas Schöffer Gyűjteményben lesz látható.

 

A Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiumának pályázata 2021/22, A magyar kultúra, a magyar örökség és a magyar értékek jelentős gazdagságának, a Magyar Géniusznak bemutatása, új kulturális értékek, termékek, projekttevékenységek születésének támogatása révén. (Altéma: 650132 Szakterület: MÚZEUM Tudományos tevékenység megvalósítása (650132/00026 pályázati azonosító számú pályázat)

Pályázati téma: Nicolas Schöffer műalkotásainak feltérképezése, katalogizálása és művészettörténeti feldolgozása 

A pályázat keretében felvettük a kapcsolatot Nicolas Schöffer örököseivel, valamit a költségvetéshez mérten Nicolas Schöffer műalkotásait feltérképezzük és feldolgozzuk. A kutatómunka eredményeit egy tanulmánykötetben tervezzük megjelentetni.

Rövidített Szakmai Beszámoló

 

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Képzőművészet Kollégiuma, 2022. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása (Altéma: 105116) pályázata. A XXVIII. Kalocsai Képzőművész Alkotótábor szakmai programja Pályázati azonosító: 105116/02078

Kalocsa művészeti életének kiemelkedő eseménye a hagyományosan minden év augusztusában megrendezett, Kalocsai Képzőművész Alkotótábor. 2014 óta a Viski Károly Múzeum Kalocsa karolta fel az alkotótáborok megszervezését. A 25 éves tradíciót a 2020 és 2021 években a pandémia okozta járványügyi és financiális intézkedések szakították meg. Az alkotótábor újra rendezésére, szakmai programjának megvalósítására az NKA pályázata nyújtotta a pénzügyi forrásokat 600.000 FT összeg értékben. A XXVIII. Kalocsai Képzőművész Alkotótábor szakmai programjának fő elemei a festészeti technikák tökéletesítése, kísérletezés új anyagokkal, valamint színdinamikai tanulmányok elméletben és gyakorlatban voltak. Az alkotótábor ideje alatt készült alkotásokból kiállítás nyílt a tábor utolsó napján a kalocsai Nicolas Schöffer Gyűjteményben.

 

 

Pályázatok 2020

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. évi muzeális intézmények szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston program 2020

Infrastrukturális fejlesztések, és a humánkomfort feltételeinek a javítása a Nicolas Schöffer Gyűjteményben

A pályázatnak köszönhetően megvalósított fejlesztés célja az épület szakszerű, mind a preventív műtárgyvédelem szempontjait, mind a látogatók humánkomfortját biztosító árnyékolástechnikájának a megoldása volt. A számos hatalmas üvegfelületnek köszönhetően a Nicolas Schöffer Gyűjtemény épülete egész évben erős fényhatásnak van kitéve. A preventív műtárgyvédelem fontos eleme a kiállítóterekben elhelyezett alkotások megfelelő védelme a fény és UV sugárzás káros hatásaitól, valamint a megfelelő hőmérséklet biztosítása. Ennek érdekében szükséges volt a Nicolas Schöffer Gyűjtemény épületének szakszerű árnyékolása, amelyhez szükséges forrás egy részét, a Kubinyi Ágoston program 2020 pályázata biztosította az elnyert pályázati összeg 1.500.000 Ft erejéig.

Pályázatok 2019

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019. évi muzeális intézmények szakmai támogatása‒Kubinyi Ágoston Program-34461-2/2019/MUZEUM számú pályázat ‒A Nicolas Schöffer Gyűjtemény infrastrukturális -hangtechnikai fejlesztése

A fejlesztés eredményeképpen a Nicolas Schöffer Gyűjtemény a 2018-as Kubinyi Ágoston program támogatásával az infrastrukturális- hangtechnikai fejlesztését valósította meg. Az infrastrukturális fejlesztés célja, hogy a 21. századi elvárásoknak megfelelő körülmények között szervezzük meg az állandó és az időszaki kiállításaink, valamint egyéb közművelődési rendezvényeinket a hangtechnikai eszközök segítségével, ezzel is emelve az eseményeink színvonalát. A Kubinyi Ágoston Program 2019-es 845.000 Ft pénzügyi támogatásából, a Nicolas Schöffer Gyűjtemény hangtechnikai eszközrendszerét vásároltuk meg.

Pályázatok 2018

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. évi muzeális intézmények szakmai támogatása‒Kubinyi Ágoston Program - 34061-2/2018/MUZEUM‒A Nicolas Schöffer Gyűjtemény új állandó kiállításának létrehozása

A „Schöffer Miklós, az ember a művészet mögött” címmel megrendezett új állandó kiállításunk a 2018-as Kubinyi Ágoston program támogatásával valósult meg. A kiállítás olyan információkkal gazdagítja a látogatókat, amelyek segítik Schöffer Miklós személyének és művészetének mélyebb megismerését, alkotásainak megértését. Az új állandó kiállítás koncepciója Nicolas Schöffer életpályájának fontosabb állomásainak bemutatása, a Kalocsáról elindult fiatalembertől, Schöffer Miklóstól a Párizsban letelepedett és alkotó Nicolas Schöfferig. A kiállítás különlegességét az adta, hogy egy olyan anyag került bemutatásra, amelynek nagy része mindeddig ismeretlen volt a látogatók számára. A kiállítás az eddig nem, vagy ritkán látott, raktárban őrzött hagyatékból válogatva a művész személyes tárgyain, emlékein keresztül nyújt képet Nicolas Schöffer életművének személyes oldaláról. A kiállított tárgyak jelentős részét a művész özvegyének Eléonore de Lavendayra Schöffer bocsátotta a Nicolas Schöffer Gyűjtemény rendelkezésére.

TÁMOP

„Tér - Fény - Mozgás” – a kalocsai Nicolas Schöffer Gyűjtemény múzeumpedagógiai élményprogramja

2012 több szempontból is jeles jubileumnak számított a Nicolas Schöffer Gyűjtemény életében. Ez az év a kalocsai származású képzőművész, Nicolas Schöffer születésének 100., halálának pedig 20. évfordulója volt, ezért a Gyűjtemény az esztendőt Schöffer évként ünnepelte, több összművészeti programot bonyolítva.

Az intézmény célul tűzte ki, hogy a kalocsai fiatalokat is megismertesse a világhírű képzőművész munkásságával, az ő témafelvetéseiből kiindulva segítséget nyújtson a napjainkban oly fontos vizuális nyelv elsajátításában. Mindemellett pedig szélesítse látókörüket a kortárs művészettel kapcsolatban, érzékennyé és nyitottá váljanak a műalkotások befogadására. Hiszen a modern művészetnek saját, egyedi „nyelve” van, azt értelmezni, lefordítani ugyanúgy tanulni kell, mintha idegen nyelvet tanulnánk.

E célokhoz a TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című, az Európai Unió által támogatott pályázat biztosított forráslehetőséget. A pályázatban elnyert 14.400.000 Ft révén a 2012/2013-as tanévben 2 óvoda 47 óvodása, illetve 3 általános iskola és 1 alapfokú művészeti iskola 85 tanulója vett részt az egymásra épülő programsorozaton, összesen 41 alkalommal.

NICOLAS SCHÖFFER GYŰJTEMÉNY

  • Cím: 6300 Kalocsa, Szent István király út 76.
  • Telefon: (78) 600 999
  • Nyitvatartás: 
  • kedd, csütörtök, szombat: 10-17 óráig
  • email: info@schoffergyujtemeny.hu
  • Facebook